KENNISBRUGGEN

Stichting AAD zet zich in voor de ontwikkeling van (fysieke) kennisbruggen en (digitale) kenniskringen. Via een kennisbrug vindt kennisdeling plaats tussen zorgprofessionals in Nederland en het doelland waarmee een kennisbrug wordt gesloten. In Nederland werkzame medisch specialisten en verpleegkundigen (zorgprofessionals) dragen via de brug actuele kennis over. Hun collega´s in het doelland dragen vanaf hun kant ondermeer kennis en kunde over rondom onderwerpen als tropengeneeskunde, exotische ziekten, multi-culturaliteit, etc.

De kennisbrug bestaat zolang alle deelnemers toegevoegde waarde ervaren aan het over en weer delen van kennis, inzichten en netwerken.

De kennisbrug krijgt ondersteuning van kenniskringen waarin professionals o.a. via een speciaal digitaal platform ontwikkelde kennis en inzichten met elkaar kunnen delen. Kenniskringen bestaan uit professionals binnen een bepaald vakgebied die zich willen inzetten om de kennisbrug gestalte te helpen geven.


MEER WETEN?