ACTIES

De Stichting AAD voert een actief beleid om gelden te verwerven ten behoeve van de inrichting, organisatie en uitvoering van AAD kennisbruggen. Daarbij worden er meerdere acties in gang gezet als onderdeel van een samenhangend fundraisingplan. De Stichting AAD werkt daarbij nauw samen met de Vrienden Van AAD, van waaruit een campagneteam leiding geeft aan een reeks van inzamelacties.

Graag nodigen wij u uit om actief mee te doen met deze acties. Er zijn verschillende mogelijkheden om als vrijwilliger van de Stichting AAD (Vriend(in) van AAD) deel te nemen.

Zelf in actie komen voor Stichting AAD? Dat kan! Kijk hiervoor op onze eigen Geef.nl pagina voor meer informatie.

Wilt u meer weten over acties binnen Stichting AAD? Neem dan per e-mail contact met ons op.