KENNISBRUG ACUTE ZORG

De behoefte aan gespecialiseerder verpleegkundigen neemt ook in Suriname steeds meer toe. Er is geen uitgelijnd programma voor verpleegkundige vervolgopleidingen en specialisaties waardoor de behoefte is gegroeid om Suriname breed een start te maken met de ontwikkeling van een kerncurriculum Acute Zorg. Om van daaruit een verdere doorontwikkeling naar gespecialiseerde uitstroom- en doorstroomprofielen mogelijk te maken in het acute domein, het intensive domein, het interventiedomein en het wijkzorgdomein.

HET DOEL

Met de AAD Kennisbrug SR-VPL Acute Zorg bouwen we samen aan een duurzame oplossing voor verpleegkundige vervolgopleidingen en specialisaties en dan SPECIFIEK en OP MAAT voor Suriname. Met een officieel Surinaams diploma dat past bij de Surinaamse context.

 
MEER WETEN