KENNISBRUG RADIOLOGIE

Medio 2018 is er een start gemaakt met de verkenning van de mogelijkheden om te komen tot een AAD Kennisbrug MMC-RAD (Radiologie) waarbij een drietal NL ziekenhuizen in samenspraak met de afdeling Radiologie (afdeling Beeldvorming Nickerie Suriname)  in het Mungra Medisch Centrum (MMC) gedurende 3 jaar gaan samenwerken en samen werken aan de professionalisering van medische en verpleegkundige professionals op het gebied van Kindergeneeskunde.

VERKENNINGSFASE

De AAD Kennisbrug MMC-RAD bevindt zich inmiddels in de verkenningsfase die gekend wordt door een onderzoeksperiode van drie maanden. Gedurende deze maanden zal de haalbaarheid van deze AAD Kennisbrug worden onderzocht. Om vervolgens vanaf het laatste kwartaal van 2018 gedurende 6 maanden een proefperiode te kunnen starten. Die daarna, bij succesvolle afronding van de proefperiode, kan worden vervolgd. Daarbij zal dan gedurende 36 maanden afwisselend uitwisseling van medische en verpleegkundige professionals te gaan plaatsvinden die SAMEN werken aan het ontwerp, de ontwikkeling en invoering van kennisdelen.

VERVOLGSTAPPEN

Na deze fase zal vervolgens na deze 3 jaar samen worden besloten om de AAD Kennisbrug MMC-RAD structureel een plaats te laten krijgen en de samenwerking te verduurzamen. Als alle partijen daartoe bereid zijn en met een volledig commitment ook deze stap willen nemen zal vanuit de stichting AAD nog eens een periode van 3 jaar ondersteuning plaatsvinden om te komen tot de gewenste borging van de AAD Kennisbrug MMC-RAD. Om zo de professionele uitwisseling en het kennisdelen duurzaam te laten zijn!

 
MEER WETEN