KENNISBRUG SPOEDEISENDE HULP

Begin 2018 is er een start gemaakt met de totstandkoming van de AAD Kennisbrug AZP-SEH waarbij een zestal NL ziekenhuizen in samenspraak met de afdeling SEH in het Academisch Ziekenhuis in Paramaribo (AZP) gedurende 3 jaar samenwerken en samen werken aan de professionalisering van medische en verpleegkundige professionals.

STARTFASE EN UITWISSELING

De AAD Kennisbrug AZP-SEH bevindt zich inmiddels in startfase die gekend wordt door een proefperiode van zes maanden. Gedurende deze maanden zal het fundament voor deze AAD Kennisbrug gelegd worden. Om vervolgens vanaf 2019 gedurende 36 maanden afwisselend uitwisseling van medische en verpleegkundige professionals te laten plaatsvinden die werken aan het ontwerp, de ontwikkeling en invoering van kennisdelen.

VERVOLGSTAPPEN

Na deze fase zal vervolgens na deze 3 jaar samen worden besloten om de AAD Kennisbrug AZP-SEH structureel een plaats te laten krijgen en de samenwerking te verduurzamen. Als alle partijen daartoe bereid zijn en met een volledig commitment ook deze stap willen nemen zal vanuit de stichting AAD nog eens een periode van 3 jaar ondersteuning plaatsvinden om te komen tot de gewenste borging van de AAD Kennisbrug AZP-SEH. Om zo de professionele uitwisseling en het kennisdelen duurzaam te laten zijn.

 
MEER WETEN