KLACHTENREGELING


Klachten over Stichting AAD kunt u schriftelijk (of binnenkort via het online klachtenformulier) indienen.

Onze contactgegevens zijn:

Stichting AAD,

Mercurion 28,
6903 PZ Zevenaar
Nederland

Uw klacht wordt zo spoedig mogelijk afgehandeld, bij voorkeur binnen 5 werkdagen. Indien deze termijn niet wordt gehaald, ontvangt u een voorstel over de verdere afwikkeling.

Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u per e-mail bezwaar indienen bij de directeur. Deze reageert binnen 5 werkdagen per e-mail over de verdere afhandeling.