Ontwikkeling van AAD kennisbrug AZP – SEH

Ontwikkeling van AAD kennisbrug AZP – SEH

Stichting AAD heeft als doel medische en verpleegkundige kennisbruggen over de hele wereld tot stand te brengen. Dit gebeurt door middel van fysieke en digitale uitwisseling van kennis en kunde. In 2018 staat de structurele ondersteuning van spoedzorg in Suriname centraal.

In Suriname is de organisatie van spoedzorg op bepaalde onderdelen nog primitief en onvoldoende georganiseerd. In heel Suriname, en zelfs tot over de grensgebieden, is het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) het enige ziekenhuis met een spoedeisende hulp (SEH) afdeling met SEH artsen. Andere ziekenhuizen hebben wel een spoedpost, maar geen SEH afdeling met de hiervoor bevoegde artsen. De ontwikkeling van de spoedzorg is al lange tijd een belangrijk aandachtspunt en zal dat ook de komende jaren nog zijn binnen het volksgezondheidsbeleid.

De afgelopen jaren zijn er al meerdere initiatieven opgezet in Suriname om de spoedeisende geneeskunde te verbeteren. Toch worden de ontwikkelingen helaas beperkt vanwege een tekort aan financiële middelen en gespecialiseerde mensen. Inmiddels is er wel een vijfjarige SEH opleiding opgezet, waarbij inmiddels vier artsen vanuit Suriname in opleiding zijn. Vanuit Nederland zijn er ook al regelmatig uitwisselingen van medische opleidingen. In een periode van drie tot zes maanden kunnen de artsen in opleiding dan werkervaring opdoen binnen de spoedzorg ter voorbereiding op medische specialisatie.

Om de spoedzorg in Suriname te kunnen ondersteunen, staat in 2018 de kennisbrug met het Academisch Ziekenhuis Paramaribo centraal binnen stichting AAD. De overeenkomst met het bestuur van het AZP is voor een periode van drie jaar met een optionele verlenging van nog drie jaar. Als start van de kennisbrug zullen er ervaren specialisten vanuit Nederland naar Paramaribo afreizen om ervaring op te doen met de uitwisseling van kennis en kunde. De medici vanuit Nederland zullen op de SEH in Paramaribo de rol van mede-opleider vervullen. Voor deze opleidersrol is in samenspraak met het AZP een toelatingsovereenkomst opgesteld. Voor iedere medisch specialist wordt er een plan op maat gemaakt om de activiteiten binnen het specialistische gebied op de spoedzorg zo goed en efficiënt mogelijk te kunnen volbrengen. Hoe lang een medisch specialist in Paramaribo blijft kan verschillen, maar er wordt gestreefd om ten minste een uitwisseling van drie weken mogelijk te maken.

Vanuit Stichting AAD worden alle zaken wat betreft reis en verblijf geregeld door uitvoerend bestuurder Bert Roelofs. Toezichthoudende bestuurder Theo van den Bos is verantwoordelijk voor de onderwijs- en opleidingstaken, hierbij wordt hij ondersteund door Jan Hendriks. Iedere medisch specialist die deel gaat uitmaken van de uitwisseling, ontvangt vooraf een AZP – SEH kennisbrug handboek. Zaken als contracteren, toelating en verblijfsstatus zijn in samenspraak met Suriname vormgegeven en ook samengebracht als onderdeel van het handboek. Tijdens het intakegesprek met de medisch specialist wordt het handboek uitvoerig doorgenomen, zodat er sprake is van een verantwoorde, veilige en transparante uitwisseling. Ten slotte vormen de kernwaarden van stichting AAD  het fundament voor een succesvolle uitwisselingsperiode: gelijkwaardigheid, wederkerigheid, respect en nederigheid.

 

Binnen stichting AAD is een werkcommissie medische zaken die samen met de medici in Suriname vorm geeft aan de kennisbrug. Momenteel zijn de onderstaande medici betrokken:

 • Prof. dr. J.H.G. (Jean) Klinkenbijl
  Hoogleraar en oud-opleider SEH Rijnstate, voorzitter van de AAD bestuurscommissie;
 • Prof. dr. I.H.N. (Inne) Borel Rinkes
  Hoogleraar, oncologisch chirurg, oud-opleider UMCU, Conciliumlid voor de chirurgie;
 • Dr. K.A. (Karel) Kolkman
  Traumachirurg, defensie-arts, ATLS-opleider;
 • Prof. dr. S. (Steven) Samyo
  Orthopedisch chirurg, oud-opleider en (beoogd) coördinator medische opleidingen AZP;
 • Dr. P.C. (Piet) Scholten
  Gynaecoloog, oud-opleider gynaecologie en obstetrie;
 • Prof. dr. H.R. (Harm) Haak
  Hoogleraar acute interne geneeskunde (MUMC), oud decaan en opleider (MMC);
 • Dr. C.T.H. (Edward) Tan
  Traumachirurg, heli MMT arts lifeliner 3, Luitenant-Kolonel-Arts (R) Koninklijke Landmacht;
 • Dr. R. (Rolf) Schwarz
  Vanuit de psychiatrie;
 • John Hardeman
  Vanuit de medische technologie;
 • Prof. dr. H. (Humphrey) Kanhai
  Emeritus hoogleraar, vanuit het LUMC nauw betrokken bij de kennisbrug AZP-SEH.