BRUGGEN BOUWEN

Stichting AAD werkt aan de totstandkoming van samenwerking door zogenaamde kennisbrug-projecten, waarbij op basis van gelijkwaardigheid en vanuit vertrouwen en verbinding ziekenhuizen over de hele wereld ondersteund worden bij het opzetten, inrichten en organiseren van kennisbruggen. Via deze kennisbruggen kan vervolgens kennisuitwisseling en kennisdelen plaatsvinden.

UITWISSELINGEN

Stichting AAD initieert uitwisselingsprojecten tussen Nederland en andere landen over de wereld, waarbij Medische en Verpleegkundige professionals (en overige ziekenhuis professionals) gedurende een periode (gemiddeld 3 maanden) in een ziekenhuis verblijven waarmee de stichting AAD een kennisbrug actief heeft.

SAMEN DELEN

Stichting AAD faciliteert het uitwisselen van kennis en kunde door het inrichten van een digitale infrastructuur (elektronische kennisdelingsomgeving), waarmee de zorgprofessionals 24×7 met elkaar in verbinding staan en vanuit de principes van ‘just in place’, ‘just-in-time’, ‘just enough’, ‘just-for-me’ en ‘just-for-us’ steeds kunnen beschikken over kennis-op-maat.