KOM IN ACTIE

De Stichting AAD voert een actief beleid om gelden te verwerven ten behoeve van de inrichting, organisatie en uitvoering van AAD kennisbruggen. Daarbij worden er meerdere acties in gang gezet als onderdeel van een samenhangend fundraisingplan. De Stichting AAD werkt daarbij nauw samen met de Vrienden Van AAD, van waaruit een campagneteam leiding geeft aan een reeks van inzamelacties.

ORGANISEER JE EIGEN ACTIE

Graag nodigen wij u uit om actief mee te doen met deze acties. Er zijn verschillende mogelijkheden om als vrijwilliger van de Stichting AAD (Vriend(in) van AAD) deel te nemen.
Zelf in actie komen voor Stichting AAD? Dat kan! Kijk hiervoor op de Stichting AAD pagina op GEEF.NL en organiseer je eigen inzamelingsactie, sponsorloop of bedenk je eigen actie!

Start actie

LOPENDE ACTIES

Hieronder zie je een aantal van de lopende acties. Klik op een actie voor meer informatie op GEEF.NL.