INITIATIEVEN

Stichting AAD werkt aan de totstandkoming van samenwerking tussen ziekenhuizen over de hele wereld door zogenaamde kennisbruggen te bouwen. Het doel van deze kennisbrugprojecten is het uitwisselen van kennis op basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen.

Momenteel bouwt Stichting AAD aan meerdere kennisbruggen met het Academisch Ziekenhuis in Paramaribo (AZP), te weten een kennisbrug spoedeisende Hulp en een kennisbrug Kindergeneeskunde. Daarnaast worden de voorbereidingen getroffen voor een verpleegkundige kennisbrug Suriname breed. Recent is de Stichting AAD begonnen met de voorbereidingen voor een kennisbrug radiologie met het Mungra Medisch Centrum (MMC) in Nickerie.

MEER INFORMATIE

KENNISBRUGGEN

Stichting AAD zet zich in voor de ontwikkeling van (fysieke) kennisbruggen en (digitale) kenniskringen. Via een kennisbrug vindt kennisdeling plaats tussen zorgprofessionals in Nederland en het doelland waarmee een kennisbrug wordt opgezet. Over deze kennisbrug vindt uitwisseling plaats van medische en verpleegkundige zorgprofessionals, die vanuit een educatief programma participeren in deze kennisbrug.

MEER INFORMATIE

HELP MEE

Help mee bij het bouwen van een KENNIS-brug vanuit Nederland met ziekenhuizen in andere landen over de hele wereld.
De Stichting AAD richt zich op een aantal doellanden voor samenwerking. Help de afdeling spoedeisende hulp binnen het Academisch Ziekenhuis in Paramaribo (AZP) door bij te dragen aan de bouw van een kennisbrug.

Stichting AAD bouwt een kennisbrug waarbij medische en verpleegkundige professionals vanuit Nederland hun kennis delen met collega zorgprofessionals in andere landen over de hele wereld. De kennisbrug bestaat enerzijds uit een fysieke uitwisseling van “Medische en Verpleegkundige menskracht”. Op locatie in de ziekenhuizen aldaar samen bouwen aan een (nog) betere toekomst met Zorg. Anderzijds faciliteren we via de kennisbrug een digitale uitwisseling van “Medische en Verpleegkundige kenniskracht” waarmee de Zorg duurzaam verbeterd kan worden op eigen kracht en vanuit eigen regie.

MEER WETEN ADOPTEREN