HELP MEE

Help mee bij het bouwen van een KENNIS-brug vanuit Nederland met ziekenhuizen in andere landen over de hele wereld.
De Stichting AAD richt zich op een aantal doellanden voor samenwerking. Help de afdeling spoedeisende hulp binnen het Academisch Ziekenhuis in Paramaribo (AZP) door bij te dragen aan de bouw van een kennisbrug.

Stichting AAD bouwt een kennisbrug waarbij medische en verpleegkundige professionals vanuit Nederland hun kennis delen met collega zorgprofessionals in andere landen over de hele wereld. De kennisbrug bestaat enerzijds uit een fysieke uitwisseling van “Medische en Verpleegkundige menskracht”. Op locatie in de ziekenhuizen aldaar samen bouwen aan een (nog) betere toekomst met Zorg. Anderzijds faciliteren we via de kennisbrug een digitale uitwisseling van “Medische en Verpleegkundige kenniskracht” waarmee de Zorg duurzaam verbeterd kan worden op eigen kracht en vanuit eigen regie.

MEER WETEN ADOPTEREN