Historie

Stichting AAD groeit

In 2013 is Stichting AAD opgericht met als doel medische en verpleegkundige kennisbruggen over de hele wereld tot stand te brengen. Via zo’n kennisbrug kunnen zorgprofessionals in Nederland hun kennis delen met het land waarmee de kennisbrug wordt gesloten. Oprichters Aad Huisman en Jan Hendriks, beide met een medische achtergrond, zijn in 2014 gestart met het verkennen van de kansen en mogelijkheden om vanuit Nederlandse ziekenhuizen kennisbruggen te ontwikkelen met verschillende doellanden.

Na grondig onderzoek heeft Stichting AAD ervoor gekozen om in 2015 te starten met het eerste doelland: Suriname. Vanuit het FHR Instituut (www.fhrinstitute.sr) zijn er contacten gelegd met Surinaamse ziekenhuizen. Voornamelijk ontstond er een bijzondere relatie met de spoedeisende hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. In 2016 werd dan ook besloten om samen met hen een kennisbrug op te zetten, de zogenaamde AZP – SEH kennisbrug (Academisch Ziekenhuis Paramaribo – Spoed Eisende Hulp).

De periode die volgde stond vooral in het teken van het uitwisselen van kennis en kunde om de kennisbrug daadwerkelijk te kunnen realiseren. Er zijn dan ook diverse werkbezoeken georganiseerd om uiteindelijk tot een definitieve organisatie en uitvoering van de kennisbrug te komen. Het werkbezoek begin 2018 leidde tot een positief advies naar het bestuur van Stichting AAD, waarna het kennisbrugproject officieel van start kon gaan.

In juni 2018 is er officieel gestart met een proefperiode rondom de AZP – SEH kennisbrug. De medische en verpleegkundige uitwisseling van kennis en kunde, zowel fysiek als digitaal, staat hierbij centraal. Zowel medisch specialisten als artsen in opleiding worden over deze kennisbrug uitgezonden. Gelijkwaardigheid, wederkerigheid, respect en nederigheid zijn hierbij belangrijke kernwaarden. Een aaneenschakeling van uitwisselingen tot december 2018 zal de basis vormen voor een definitieve ‘go’ voor een driejarig uitwisselingsprogramma.