Organisatie

 

Bestuur

Stichting AAD heeft gekozen voor een bestuursmodel waarbij er sprake is van toezichthoudende bestuurders en uitvoerende bestuurders (one-tier). Op deze wijze wil het bestuur haar toezichthoudende taken invulling geven vanuit nabijheid en betrokkenheid.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

 • A. (Aad) Huisman                   –    Voorzitter / toezichthoudend bestuurder
 • T.J. (Theo) van den Bos       –    Secretaris / toezichthoudend bestuurder
 • J.H.M. (Jan) Hendriks          –    Vice-voorzitter / uitvoerend bestuurder
 • E. (Ernst) van Drumpt          –    Bestuurslid / toezichthoudend bestuurder
 • A.K. (Bert) Roelofs                 –    Bestuurslid / uitvoerend bestuurder
 • L. (Leo) Koppelaar                 –    Bestuurslid / toezichthoudend bestuurder
 • J.H.G. (Jean) Klinkenbijl     –    Bestuurslid / toezichthoudend bestuurder

 

Commissies

Stichting AAD maakt gebruik van een aantal werkcommissies waarin diverse bestuurlijke taken worden voorbereid (beleidsvorming) en na vaststelling in het hoofdbestuur in de uitvoering worden genomen. Vanuit de commissies wordt daarbij toezicht gehouden op de uitvoering en periodiek verantwoording afgelegd naar het hoofdbestuur. De uitvoerende commissies worden voorgezeten door een toezichthoudende bestuurder, die tevens zorgdraagt voor de terugkoppeling van de voortgang naar het hoofdbestuur. De werkcommissies hebben intensief contact met de uitvoerende bestuurders die verantwoordelijk zijn voor het leidinggeven aan de uitvoeringsorganisatie binnen Stichting AAD.

Stichting AAD kent de volgende werkcommissies:

 • Beleid, Organisatie en Communicatie (BOC)
 • HR & Arbeidszaken (HRA)
 • Financiën, Control & Informatievoorziening (FCI)
 • Faciliteiten, Services & Contracten (FSC)
 • Medische Zaken (MED)
 • Verpleegkundige Zaken (VPL)
 • Para-  en Perimedische Zaken (PPZ)
 • Marketing, Sales & Relaties (MSR)
 • Educatie & Kennisbrugzaken (EKB)
 • ICT Zaken (ICT)

 

Ondersteuning

Stichting AAD heeft een ondersteuningsstructuur ingericht, waarbij er sprake is van een drietal bureaus, te weten:

 • Bestuursbureau
 • Bedrijfsbureau
 • Stagebureau

De aansturing van deze bureaus is in handen van de uitvoerende bestuurders.

 

Adviseurs

Stichting AAD kent een aantal ondersteunende adviseurs, die op specifieke expertisegebieden de stichting voorzien van adviezen en/of informatie bij de totstandkoming van beleidskaders.