VRIENDEN VAN AAD

Aanleiding voor het oprichten van de stichting Vrienden van AAD (juli 2017) was de doorstart van het werven van financiële steun voor (voor)onderzoek naar kansen en mogelijkheden voor AAD Kennisbruggen in doellanden voor samenwerking.

Om zo de kennis van zorg in de breedste zin van het woord ook in doellanden verder te ontwikkelen en tevens vanuit Nederland in deze doellanden kennis op te doen over bijzondere zorg (tropische ziekten, exotische ziektebeelden, culturele zorgcontext etc.,etc.)

AAD wordt gevormd door een kernteam van vrijwilligers (niet betaald) die allen nauw betrokken zijn bij kennisdelen, waaronder een enthousiaste voorzitter Jan Hendriks samenwerking met de AscieGroup als kennispartners in LEREN leren. De voorzitter van de Vrienden van AAD is de medeoprichter van de stichting AAD (www.stichting-aad.nl).

Daarnaast heeft de stichting Vrienden van AAD een grote achterban aan Vrienden van AAD die als AAD-vrijwilligers actief zijn in verschillende werkcommissies, lees er hier meer over bij ‘Over ons > Organisatie.’


MISSIE & DOELSTELLING

De missie

Het in de huidige tijd nog steeds bestaan van een mensonterende ziektes, complexe aandoeningen en ernstige tekortkomingen rond zorg in doellanden voor samenwerking is voor het Campagneteam AAD onacceptabel. In afstemming met medische en verpleegkundige zorgprofessionals in Nederland (vertegenwoordigd in het AAD9292 netwerk) hebben we de volgende missie geformuleerd:

Kennisdelen wereldwijd als vanzelfsprekend en tot ‘gulden’ ZORG standaard maken binnen 10 jaar.

De doelstelling

Gezien de contradictie van nog nauwelijks tot geen financiële steun beschikbaar voor het doen van vooronderzoek naar alsmede het ontwikkelen en duurzaam voortzetten van kennisbruggen, ten opzichte van de juist nú veelbelovende ontwikkelingen in de wetenschap rond kennisdelen en kennisproductiviteit, heeft Campagneteam AAD zich het volgende ten doel gesteld:

Fondsenwerving voor het doen van (voor)onderzoek naar, ontwikkelen van en duurzame voortzetting van succesvol gestarte kennisbruggen, onder andere door meer bekendheid/awareness te creëren bij een groot publiek.

De stichting Vrienden van AAD heeft het maken van winst uiteraard uitdrukkelijk niet ten doel.